VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Milí návštěvníci webových stránek www.svetvune.cz, milí klienti,

děkujeme vám za zájem o naše produkty a služby i za váš čas, který věnujete čtení těchto všeobecných obchodních podmínek (dále už jen zkráceně „VOP“).

Před odesláním své objednávky na našich webových stránkách zaškrtáváte políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE TYTO VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

Tyto VOP se použijí v případech, kdy si přes webové rozhraní internetového obchodu (zkráceně „e-shopu“) na www.svetvune.cz objednáte zboží anebo si prostřednictvím těchto stránek koupíte některou z nabízených elektronických knih („e-book“) anebo objednáte on- line kurz či „živé“ školení (souhrnně v textu jako „produkty“).

Pro nákup zboží, e-booků a on-line kurzů je uzavírána Kupní smlouva, pro školení pak Smlouva o poskytování služeb. Obě smlouvy budou v dalším textu označovány společně jako „Smlouva“. Samotný proces objednávky a uzavření Smlouvy je popsán níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást uzavřené Smlouvy. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost. Tyto VOP se nevztahují na prodej zboží podnikatelům, kteří zboží dále prodávají svým klientům; v tomto případě je uzavírána samostatná kupní smlouva. V takovém případě by se VOP použily, pouze pokud by na ně taková kupní smlouva výslovně odkazovala.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁS

Jsme jak provozovatelem webových stránek www.svetvune.cz. V dalším textu nás naleznete pod označením „Prodávající“.

Naše obchodní firma:

NOVIGO system s.r.o.

IČ:

03416275

Sídlo:

Mládežnická 410, 747 57 Slavkov

Obchodní rejstřík:

jsme zapsaní u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 59981

Na uvedeném telefonu a mailu jsme vám k dispozici jak pro běžnou komunikaci, tak pro případné vyřizování podnětů a reklamací. Jsou to základní kontaktní údaje, odkud zařídíme splnění Vašich přání a požadavků.

Podnikáme na základě živnostenského oprávnění. 

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH A NAŠE ČINNOST ŘÍDÍ?

Základní právní předpis pro Smlouvu je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

KDO JE KUPUJÍCÍ/KLIENT?

Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní www.svetvune.cz s námi uzavřete Kupní smlouvu, a tím koupíte některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní (zboží, e-book, on-line kurz). Klientem se stanete, když prostřednictvím téhož webového rozhraní s námi uzavřete Smlouvu o poskytování služeb.

Kupujícím/Klientem můžete být coby podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo jako spotřebitel. V dalším textu bude dále pro Kupujícího i Klienta používáno jediné označení – Kupující.

KDO JE SPOTŘEBITEL?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná vrámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

JAKÉ SMLOUVY UZAVÍRÁME?

Na prodej zboží je uzavírána Kupní smlouva. Na objednávku a realizaci školení je uzavírána Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána včeském jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným formulářem na webovém rozhraní), jejím potvrzením z naší strany a těmito VOP.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Spotřebitelská smlouva je Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k uzavření smlouvy využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky (či kliknutím na tlačítko „Objednat“ nebo „Koupit“) výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

REGISTRACE

Pro využití našich služeb vplném rozsahu se, prosím, na webových stránkách www.svetvune.cz zaregistrujte. Nákup je možné provést i bez registrace, registrovaní uživatelé však mají možnost nakoupit zboží se slevou, jejíž výše je vždy aktuálně uvedená na webovém rozhraní. Registrovaní uživatelé mají přístup k dalším informačním materiálům a výhodám. Po zadání registračních údajů vám obratem na vámi vyplněný mailový kontakt zašleme přístupové údaje, kterými se přihlásíte do vašeho uživatelského účtu. Stejně jako u samotné objednávky předpokládáme, že veškeré vámi zadané údaje jsou správné a pravdivé a dovolujeme si vás požádat o aktualizaci údajů, dojde-li k jejich změně. Změnu provedete přímo ve svém uživatelském účtu. Údaje, které jsou označené jako nepovinné, není třeba vyplňovat. Jeden uživatel má vždy pouze jednu registraci, duplicitní registrace jsme oprávněni zrušit. Před vlastní registrací se, prosím, seznamte s dokumentem týkajícím se ochrany osobních údajů, budete totiž požádáni o potvrzení, že k seznámení došlo. Rovněž před odesláním registračního formuláře máte možnost souhlasit se zasíláním informací o novinkách, akčních slevách a dalších obchodních sdělení na váš mail.

Přístupové údaje jsou určeny pouze pro vás, a zavazujete se je nepředávat dalším osobám a zamezit jejich zneužití. V pochybnostech si vyhrazujeme právo vás kontaktovat za účelem ověření údajů a v případě, že by bylo zjištěno poskytnutí nepravdivých či zavádějících údajů nebo jakékoli zneužití přístupu, si vyhrazujeme právo po předchozím upozornění zaslaném na sdělený mailový kontakt váš uživatelský účet zrušit nebo dočasně blokovat. Svoji registraci můžete sami kdykoli zrušit ve svém uživatelském účtu, kliknutím na své jméno v pravém horním rohu a následným kliknutím na „zrušit registraci“.

Jako registrovaný uživatel máte také právo přidávat na webových stránkách komentáře knabízeným produktům a službám. Jen pro úplnost uvádíme, že nejsou přípustné komentáře, jejichž obsah je v rozporu s platnými právními předpisy (zejména podporující či vyzývající kpoužívání násilí nebo rasové, třídní, náboženské a jiné společenské nesnášenlivosti, dále propagace rasismu, fašismu a jiných hnutí k potlačování základních práv a svobod občanů) nebo komentáře obsahující vulgární či urážlivé výrazy. Neodpovídáme za obsah vašich komentářů, nicméně bude-li zjištěno, že jde o nepřípustné komentáře, jsme oprávněni je odstranit.

JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

POPIS ZBOŽÍ A DALŠÍCH PRODUKTŮ A ŠKOLENÍ. V e-shopu (na webovém rozhraní) je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností zboží, a je-li to u daného produktu potřebné, i s uvedením dalších důležitých informací ke zboží, zejména návodu na jeho používání, pokynů k údržbě apod. Většinu našeho sortimentu tvoří esenciální oleje. Jde o zboží určené pro aromaterapii, k použití v prostoru, nikoli např. k natírání na pokožku. Věnujte proto, prosím pozornost návodům na použití konkrétního zboží a manipulaci sdoplňkovými produkty jako jsou např. ratanové tyčinky. Neneseme odpovědnost za důsledky použití zboží v rozporu s návodem. Při použití produktů určených k provonění prostoru působí na výsledný efekt a dobu jeho trvání mnoho faktorů, které nemůžeme ovlivnit (teplota vzduchu, puštěná ventilace apod.) a proto nelze zaručit, že bude výsledek použití zboží za různých podmínek vždy stejný. Veškeré prezentace zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

Na www.svetvune.cz naleznete i podrobný popis ostatních produktů, tj. e-booků, on-line kurzů a školení. Vždy zde naleznete informace o jejich obsahu, o tom, pro koho jsou určeny, jaký přínos od nich můžete očekávat. U školení zde jsou i informace o čase a místu konání, lektorech apod. Pokud budete před objednávkou, resp. při výběru produktů potřebovat doplňující informace, kontaktujte nás a vše potřebné doplníme.

OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání zboží a dalších produktů přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, případně firma, adresa, mail a telefon), informace o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do „košíku“ webového rozhraní obchodu a uvedením počtu/množství objednávaného zboží, případně i varianty zboží, je-li jich nabízeno více), údaje pro dodání zboží (zejména dodací adresu), vyberete způsob úhrady a způsob doručení zboží, u ostatních produktů vyberete konkrétní produkt(y) a způsob úhrady. Objednávat je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, příprava k expedici a expedice zboží pak probíhá pouze v pracovních dnech. Pokud z výjimečných důvodů (např. nemoc) není možné v některých pracovních dnech zajistit expedici, vždy je tato informace uvedena na webových stránkách. Dovolujeme si upozornit, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo okolnostmi, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti. Obsah stránek podléhá ochraně autorským právem.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“.

Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku zboží nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí anebo pokud se výrazně navýšila cena, za kterou nám zboží dodá jeho dodavatel. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme s vámi dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží.

V případě speciálního zboží, které je na objednávku nebo jiného zboží, které není na skladě, vám sdělíme předem telefonicky nebo e-mailem možný termín dodání. Pokud s tímto termínem nebudete souhlasit a nedojde k dohodě o termínu dodání, nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka tak nebude realizována.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Vlastnické právo ke zboží na vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali.

Poté, co odešlete vaši objednávku, přijde vám mail, který potvrzuje, že jsme vaši objednávku obdrželi. Bezodkladně poté ověříme dostupnost veškerého vámi objednaného zboží na skladě i u externích dodavatelů a po ověření dostupnosti vám zašleme na mail fakturu spolu s pokyny k úhradě ceny zboží. Tím dochází k uzavření Kupní smlouvy mezi námi, na zboží uvedené ve faktuře.

O obdržení objednávky (e-booků, on-line kurzů a školení) vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není vtomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li vpotvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou shora včásti Základní údaje o nás)) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.

JAK JE TO S CENAMI A JAK SE PLATÍ?

CENA PRODUKTŮ. U jednotlivých produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Nejsme plátci daně z přidané hodnoty, proto ceny uváděné na webu jsou konečné. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Závazně objednat“ nebo „Koupit“) je již výslednou cenou, včetně dopravného/poštovného.

Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu vokamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet uvedený na faktuře; pokyny k platbě obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve dodáno.
  • bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.“
  • na dobírku při doručení zboží. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty.

SPLATNOST KUPNÍ CENY.

Kupní cena je splatná do 5 dnů od vystavení faktury. Splatnost kupní ceny bude uvedena i na vystavené faktuře, kterou vám zašleme v mailu. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet nebo v hotovosti uhrazená do naší pokladny. V případě školení musí být cena uhrazena vždy nejpozději před započetím školení.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

Faktura zaslaná e-mailem nebo předaná spolu se zbožím slouží i jako dodací doklad a doklad o záruce.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

JAKÉ JSOU DODACÍ PODMÍNKY?

A. DODACÍ PODMÍNKY PRO ZBOŽÍ

ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ. Zboží je možné dodat prostřednictvím dopravce na vámi uvedenou doručovací adresu. Způsob dodání vyberete na webovém rozhraní při objednávce zboží. Naše povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží dopravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Pokud se výslovně nedohodneme jinak nebo nebude nabízeno jinak na webovém rozhraní, nabízíme možnost dodání zboží prostřednictvím dopravce/dopravců a za podmínek uvedených v následujících odstavcích.

DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. Zboží skladem připravíme k expedici obvykle do 2-3 pracovních dnů, u zboží skladem u dodavatele Vás o termínu expedice budeme mailem, případně telefonicky informovat. V případě platby převodem, se zboží odesílá do 3 pracovních dní po přijetí této platby na náš účet (je-li zboží skladem). Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem kexkluzivitě produktu, budeme vás neprodleně kontaktovat. Při osobním odběru je termín převzetí dohodnut vždy individuálně.

NÁKLADY NA DOPRAVU. Výše ceny za dodání zboží závisí na vámi zvoleném způsobu platby. Podrobnosti k jednotlivým způsobům dopravy a ceny jsou uvedeny přímo na webovém rozhraní.

Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zboží opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

Při převzetí zboží si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu zboží, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u dopravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v reklamačním řádu). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zboží, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu. V případě, že byste zboží bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (výše poplatku je 10kč/den, v případě zboží nad 5kg 20kč/den) jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

B. DODACÍ PODMÍNKY PRO E-BOOKY A ON-LINE KURZY

ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. E-book ve formátu docx anebo pdf vám bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha e-mailové zprávy anebo zasláním odkazu vpodobě adresy webové stránky, na které je e-book možno stáhnout či otevřít. On-line kurz vám bude dodán tak, že po uhrazení kupní ceny vám bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP).

DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán do 2 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby.

NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter těchto produktů nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny níže v reklamačním řádu.

Digitální obsah (tj. e-booky i on-line kurzy) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx a pdf a dostatečné internetové připojení (podrobnosti níže včásti o funkčnosti digitálního obsahu).

C. DODACÍ A STORNO PODMÍNKY PRO ŠKOLENÍ

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Školení bude dodáno (uskutečněno) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat školení za podmínky řádné úhrady celé ceny. Vyžádají-li si to okolnosti, jsme oprávněni změnit podmínky vámi zvolené vzdělávací akce např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž vás o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumíme a dáme vám možnost se rozhodnout, zda i za nových podmínek se školení zúčastníte anebo se zúčastníte jiného školení (a vámi uhrazená cena bude započítána na cenu vybraného jiného školení) anebo od Smlouvy odstoupíte a my vám do 14 dnů vrátíme zaplacenou cenu. Odpovídáme i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel školení. Školení se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců námi stanovený. V opačném případě či zásahu vyšší moci si vyhrazujeme právo školení zrušit. V takovém případě všechny přihlášené účastníky včas budeme informovat a stejně jako u změny v podmínkách akce uvedených výše vám dáme možnost se rozhodnout, zda se zúčastníte náhradního školení anebo využijete možnosti odstoupit od Smlouvy a vrácení zaplacené ceny do 14 dní.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na školení můžete místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůžete zúčastnit objednaného školení, za že je to vzhledem k obsahu workshopu přípustné a možné. V případě vyslání náhradníka nás, prosím, co nejdříve mailem nebo telefonicky kontaktujte a tuto skutečnost a pokud možno i důvod sdělte.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí školení jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých účastníků. Není dovoleno je bez našeho vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Kupující, Prodávající i lektoři účastnící se školení berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při školení získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU ŠKOLENÍ: Účastník (Kupující) je v celém průběhu školení za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Jedná se výhradně o vzdělávací akce. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším účastníkům či lektorům svým chováním i za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání školení.

5. MOŽNOST VYLOUČIT Z ÚČASTI NA ŠKOLENÍ: Účastníci (Kupující) jsou povinni při účasti na školení nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsme oprávněni účastníka vyloučit z účasti na školení či jeho části v případě, že nerespektuje tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškozuje průběh školení, ostatní Klienty či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. zejména chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení ze školení nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by školení bylo zrušeno z důvodů na naší straně a vy jako Kupující jste již cenu uhradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení školení, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na školení zrušit. V případě že jste již uhradili cenu školení a zrušíte účast nejpozději 14 dní před konáním školení, vrátíme vám 100 % zaplacené ceny. Pokud účast zrušíte v době 13 až 7 dní před konáním školení, vrátíme vám 70 % zaplacené ceny. Při zrušení účasti 6 až 4 dny před konáním školení vám vrátíme 50 %. A zrušíte-li účast v době 3 a méně dnů před zahájením školení, nebude vám zaplacená cena vrácena.

7. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Přihlášením na školení a zaplacením jeho ceny dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v našich propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na naši mailovou adresu či dopisem zaslaným na adresu uvedenou výše v části Základní údaje o nás. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

E-booky a on-line kurzy (digitální obsah) zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx a pdf. Obsah on-line kurzu přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni ksíti internet sdostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci, terapii a nejsou zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

JAK JE TO S ODSTOUPENÍM OD SMLOUVY?

Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena jako distanční. Je-li předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na info@svetvune.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v části „Základní údaje o nás“ těchto VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Jako Kupující berete na vědomí, že ani spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Pokud jako Kupující odstoupíte od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nám předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste od nás obdrželi dle této smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se zbožím od nás obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučujeme vám zboží pojistit. Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali vsamostatném oznámení o odstoupení od smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží uhrazených. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona vám vrátím částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsme však povinni vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte zpět, anebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bychom vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé kupní ceny ani do 5 dnů po uzavření Smlouvy a vpřípadě školení do okamžiku zahájení školení, máme právo od Smlouvy odstoupit. Dále si vyhrazujeme právo od smlouvy odstoupit, pokud z důvodů nikoli na naší straně není již možné zboží dodat (přestalo se vyrábět, nelze jej již dovézt apod.). Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručíme na vaši e- mailovou adresu sdělenou v objednávce. V případě, že jsme od vás obdrželi před naším odstoupením od Smlouvy platbu, vrátíme vám ji do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy vpřípadech stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP.

Je-li vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit.

VAŠE PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

Jako Prodávající vám odpovídáme, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu, není-li u konkrétního produktu záruka jiná. Je-li produktem věc podléhající rychlé zkáze, je na ní místo záruční doby vyznačena doba, po kterou lze věc použít (po tuto dobu je poskytována záruka za jakost). Pro možnost uplatnění odpovědnosti Prodávajícího je nezbytné dodržet podmínky skladování a uchovávání zboží uvedené v jeho popisu či na obalu a není-li uvedeno jinak, pak uchovávat při teplotě v rozmezí 5-25°C. Zboží nesmí být vystaveno přímému slunci ani mrazu. Prodávající neodpovídá za vady na kvalitě způsobené nepřiměřeným skladováním. Většina surovin ve výrobcích je z přírodních látek, které mohou vykazovat v závislosti na počasí i jiných vlivech přirozené drobné odchylky v látkovém složení, čichových či barevných kvalitách. Tyto drobné odchylky jsou přírodním jevem, nejsou známkou nedostatečné kvality výrobků a důvodem k reklamaci.

V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení produktu způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U produktů prodávaných za nižší cenu, neodpovídáme za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta.

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem na kontakty uvedené v úvodu VOP. Je-li reklamováno zboží, prosím, doručte jej osobně, poštou či obdobným způsobem na naší adresu. Pokud jde o e-book nebo on-line kurz a důvodem reklamace je, že vám produkt (resp. i přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím dopravce, žádáme vás o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit na náš e-mail a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento nám bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem anebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky by nám dávala možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v části Základní údaje o nás.

Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

Pokud mezi námi jako Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Uvádíme, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete firmě NOVIGO system s.r.o.. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

Podrobné informace o tom, jak zpracováváme a chráníme osobní údaje najdete na stránce https://svetvune.cz/zpracovani-a-ochrana-osobnich-udaju/

ZÁVĚREM

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze Smlouvy vyplývající.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího.

Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný vokamžiku odeslání objednávky.

Tyto VOP jsou účinné od 6.6. 2018.

 

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

 

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.